book

คอลัมป์ หมายเหตุประเทศไทย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม 2554

คนทำหนังสือลุกขึ้นสู้ปูนใหญ่

ก็เป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่ 12 องค์กรสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ลงไปจนถึง สมาคมนิตยสาร และ สมาคมค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย รวมพลังลุกขึ้นสู้กับ บริษัทผลิตกระดาษยักษ์ใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ ในเครือ ปูนใหญ่ หรือ เครือซิเมนต์ไทย ที่มีอิทธิพลเหนือวงการตลาดกระดาษในเมืองไทยอย่างไม่กลัวเกรง

ทุกวันนี้ กระดาษพิมพ์เขียน และ ตำราเรียนของเด็กไทย มีราคา แพงเกินไป จนทำให้ เด็กไทยขาดทักษะ ในการ อ่านเขียนหนังสือไทย จนน่าตกใจ

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ เอสซีจี เปเปอร์ หรือ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด ในเครือ ปูนใหญ่ หรือ เครือซิเมนต์ไทย ไปยื่นคำร้องต่อ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ยุค นางพรทิวา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีใน รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขอให้เก็บภาษี AD กระดาษที่นำเข้าจาก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน และ อินโดนีเซีย โดยอ้างกฎหมายการทุ่มตลาด เพราะกระดาษนอกขายถูกกว่ากระดาษปูนใหญ่ที่ผลิตในเมืองไทย

ฟังแล้วผมก็รู้สึกขบขันในข้ออ้างของปูนใหญ่

ประเทศที่มีค่าครองชีพแพงติดอันดับโลก อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และมีค่าแรงแพงกว่าไทยไม่รู้กี่เท่า กลับผลิตกระดาษส่งมาขายเมืองไทย ในราคาที่ถูกกว่ากระดาษปูนใหญ่ที่ผลิตในเมืองไทย

ผมไม่เชื่อว่า 29 โรงงานใน 5 ประเทศนี้จับมือกันทุ่มตลาดกระดาษเมืองไทย

แต่ผมเห็นว่า เครือปูนใหญ่ขายกร