Sun-Wu-Strategy

เนื่องจากฉบับหนังสือของเจ้าพระยาพระคลัง(หน)นั้น แปลจากต้นฉบับของหลอกว้านจงซึ่งเขียนชำระใหม่โดยแต่งขึ้นมาบางส่วนเมื่อสมัยราชวงศ์หมิง

นอกจากนี้ก็มีหนังสือปรัชญานิพนธ์ขงเบ้งมรดกงานเขียนจากยุคสมัยสามก๊ก ซึ่งผมก็อยากจะเก็บในรูปTextไว้เผยแพร่ในBlogอยู่เหมือนกัน แต่ยังไม่เห็นมีโพสต์มีอัพแจกให้Loadเก็บกัน ฉบับหนังสือแปลโดยเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ


ข้อมูลโดยคุณVekitแห่งบอร์ดฟ้าเดียวกัน

ผุ้บันทึกประวัติศาสตร์ช่วงสามก๊กนั้น คือ เฉินโซ่วครับ (Chen Shou) ซึ่งประวัติศาสตร์ช่วงสามก๊กถูกรวมขึ้น เรียบเรียงในช่วงจิ้น เรืองอำนาจ

โดยทำการรวมหนังสือประวัติศาสตร์ของก๊กWei กับ Wu ที่เขียนกันแยกเป็นของแต่ละก๊กรวมเข้าด้วยกัน

ด้วยความที่Shu ไม่มีการเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ที่แน่นอน Chen Shou เลยอ้างอิงประวัติศาสตร์Shu จากตำราของWei กับ Wu

Sanguo Zhi ที่Chen shou เขียนและเรียบเรียงขึ้นนั้นประกอบด้วย
65 ตอนใหญ่ๆ แบ่งเป็นสามเล่ม ,Book of Wei30 เล่ม , Book of Wu15เล่ม, Book of Shu20 เล่ม

ถ้าอยากอ่านหนังสือ Sanguo Zhi มีคนแปลบ้างแล้วครับ เป็นอังกฤษ ซึ่งผมว่าใช้อ้างอิง ความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์ได้ดีกว่านิยายที่ถูกเอามาทำเป็นseries มากเลยครับ

แนะนำเว็บนี้ครับ 

http://www.kongming.net
พิชัยสงครามกลศึกของไทยกับการรบยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศฯ
กลฤทธี ................. กลสีหจักร .................... กลลักษณซ่อนเงื่อน
กลเถื่อนกำบัง ............. กลพังผู้ผา .................. กลม้ากินสวน
กลพวนเรือโยง ........... กลโพงบ่อน้ำ .................. กลฬ่อช้างป่า
กลฟ้างำดิน ................. กลอินทรพิมาน ................... กลผลาญศรัตรู
กลชูพิศแสลง .............. กลแขนงให้อ่อน ................. กลยอนภูเขา
กลเย้าให้ผอม .............. กลจอมปราสาท .................. กลราชปัญญา
กลฟ้าสนั่นเสียง .............. กลเรียงหลักยืน .................. กลปืนพระราม

(ตัวสะกดใช้แบบเดิมครับ)คำบรรยายจะค่อยๆพิมพ์ลงให้ ส่วนกลไหนที่ทำให้ชนะการรบจะแจ้งให้ทราบหลังสุด

พิชัยสงครามมีบันทึกกันหลายที่ครับบางที่บันทึกแต่ชื่อ.....บางที่ก็มีรายละเอียด
ทั้งนี้แม่ทัพต้องปรับใช้ถูกต้อง............แต่รหัสในการอ่าน(ที่มักจะมีซ่อนไว้ในตำราไทยต่างๆ)
ตำราพิชัยสงคราม ๒๑ กลยุทธ์ไทย

๑. กลฤทธี ๒. กลสีหจักร ๓. กลลักษณ์ซ่อนเงื่อน ๔. กลเถื่อนกำบัง ๕. กลพังภูผา

๖. กลม้ากินสวน ๗. กลพวนเรือโยง ๘. กลโพงน้ำบ่อ ๙. กลล่อช้างป่า ๑๐. กลฟ้างำดิน

๑๑. กลอินทร์พิมาน ๑๒. กลผลาญศัตรู ๑๓. กลชูพิษแสลง ๑๔. กลแข็งให้อ่อน

๑๕. กลยอนภูเขา ๑๖. กลเย้าให้ผอม ๑๗. กลจอมปราสาท ๑๘. กลราชปัญญา

๑๙. กลฟ้าสนั่นเสียง ๒๐. กลเรียงหลักยืน ๒๑. กลปืนพระราม

ตำราพิชัยสงคราม(เนื้อ)

๑. กลฤทธี
?กลศึกอันหนึ่ง ชื่อว่าฤทธีนั้น
ซั้นทะนงองค์อาจ ผกผาดกล่าวเริงแรง
สำแดงแก่ข้าแกล้วหาร ชวนทำการสอนสาตร
อาจเอาบ้านเอาเมือง ชำนาญเนืองณรงค์
ยงใจผู้ใจคน อาษาเจ้าตนทุกค่ำเช้า
จงหมั่นเฝ้าอย่าคลา ภักตราชื่นเทียมจันทร์
ทำโดยธรรม์จงภักดิ์ บันเทิงศักดิจงสูง
จูงพระยศยิ่งหล้า กลศึกนี้ชื่อว่า ฤทธีฯ?

๒. กลสีหจักร
?กลหนึ่งชื่อว่าสีหจักร ให้บริรักษพวกพล
ดูกำลังตนกำลังท่าน คิดคเนการแม่นหมาย
ยกย้ายพลเดียรดาษ พาษไคลคลี่กรรกง
ต้อรพลลงเป็นทิศ สถิตรช้างม้าอย่าไหว
ตั้งพระพลาไชยจงสรรพ จงตั้งทับโดยสาตร
ฝังนพบาทตรีโกณ ให้ฟังโหรอันแม่น
แกว่นรู้หลักหมีคลาด ให้ผู้องอาจทะลวงฟัน
ให้ศึกผันแพ้พ่าย ย้ายพลใหญ่ให้ไหว
ไสพลศึกให้หนี กลศึกอันนี้ชื่อว่า สีหจักรฯ?

๓. กลลักษณ์ซ่อนเงื่อน
?กลหนึ่งลักษณส้อนเงื่อน เตือนกำหนดกฎหมายตรา
แยกปีกกาอยู่สรรพ นับทหารผู้แกล้ว
แล้วกำหนดจงคง แต่งให้ยงยั่งเย้า
ลากศึกเข้าในกล แต่งคนแต่งช้างม้า
เรียงหน้าหลังโจเจ รบโยเยแล้วหนี
ศึกติดตีตามติด สมความคิดพาดฆ้องไชย
ยกพลในสองข้าง ยกช้างม้ากระทบ
ยอหลังรบสองข้าง จึ่งบ่ายช้างอันหนี
คระวีอาวุทธโห่ร้อง สำทับก้องสำคัญ
ยืนยันรบทั้งสี่ คลี่พลออกโดยสั่ง
สัตรูตั้งพังฉิบหาย อุบายศึกนี้
ชื่อว่าลักษณซ่อนเงื่อนฯ?

๔. กลเถื่อนกำบัง
?กลหนึ่งชื่อว่าเถื่อนกำบัง รั้งรบพลตนน้อย
ชัดคนคล้อยแฝงป่า แต่งพลหล้าแล่นวง
ทั้งกงนอกกงใน ไว้ช้างม้าให้แฝง
แทงให้ร้องทรหึง มี่อึงฆ้องกลองไชย
ไว้ให้เสียงสำทับ ปืนไฟกับธนู
น่าไม้กรูกันมา ดาบถะลวงฟันดาหน้า