Medias-Badness

 กล่าวกันว่าการนำม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 รอบนี้มีเดิมพันค่อนข้างสูง

นั่นเพราะถ้าไม่บรรลุตามข้อเรียกร้องคือให้ทำประชาพิจารณ์ก่อนลงมือผ่าตัดรัฐธรรมนูญ ย่อมส่งผลต่อเครดิตของนายสนธิอย่างมิต้องสงสัย ?

ณ ขณะนี้ไม่มีใครสามารถทำนายได้ว่านายสนธิและกลุ่มพันธมิตรฯจะหาบันไดลงอย่างไรหรือไม่? 

แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นมาดูเครือข่าย “ขุมกำลังทรัพย์”นายสนธิล่าสุดเสียก่อน

ก่อนล้มลายเมื่อหลายปีฐานธุรกิจของนายสนธิคือเจ้าของอาณาจักร“เอ็มกรุ๊ป”ซึ่งมีบริษัทเครือข่ายนับร้อยแห่ง

เฉพาะตัวนายสนธิเองเป็นกรรมการ 13 บริษัท อาทิ บริษัท เดอะ เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท เดอะ เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด ,บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ผู้จัดการ จำกัด เป็นต้น

ต่อมาเมื่อมีปัญหาทางธุรกิจจนคำพิพากษาล้มละลาย นายสนธิได้ผ่องถ่ายให้นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล บุตรชายเป็นคนดูแล

ปัจจุบันมีธุรกิจอยู่ในกำมืออย่างน้อย 8 บริษัท

1.บริษัท ภูเก็ตบลูสกาย จำกัด ประกอบกิจการทางน้ำ เช่น เจ็ตสกี สกีน้ำ ดำน้ำ ก่อตั้งวันที่ 8 มีนาคม 2547 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 49/1 อาคารบ้านเจ้าพระยา ชั้น 3 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นรังนกไทย ก่อตั้งวันที่ 24 เมษายน 2546 ทุนจดทะเบียน 2 แสนบาท ที่ตั้ง 102/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

3.บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด ก่อตั้งวันที่ 18 พฤษภาคม 2543 ทุนจดทะเบียน 60