รัฐ 3 แบบใน The Dark Knight Rises

posted on 03 Nov 2012 15:31 by spiral in Political-Fact

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี

 

ว่าด้วยหนัง

 

The Dark Knight Rises เป็นภาคสุด