4Test: TOEIC
http://www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=74

This website provides free exam for preparing the TOEIC test. You can customize the exam by choosing sections you want to test such as error recognition, incomplete sentences, photographs, short conversations, etc. There is additional information about the TOEIC test.

เว็บไซ ต์ นี้มีข้อสอบฟรีเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEIC คุณสามารถกำหนดข้อสอบตามแบบที่คุณต้องการได้โดยเลือกส่วนที่ต้องการสอบ เช่น การวิเคราะห์ส่วนที่ผิด ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ รูปภาพ บทสนทนาสั้นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ TOEIC ด้วย

Aarons Jokes
http://www.aarons-jokes.com/clean_jokes/

This website is suitable for learners who want to learn English from clean jokes. You can choose joke from rating or category.

เว็บ ไซต์ นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องขำขัน คุณสามารถเลือกเรื่องที่ต้องการจากคะแนนนิยมหรือจากประเภทก็ได้

Activities for ESL Students
http://a4esl.org/

This website contains many quizzes, tests, exercises and puzzles to help you learn English as a Second Language (ESL). There are many self-study English vocabulary quizzes categorized in easy, easy to medium, medium, medium to difficult, and difficult. After you answer the question, click the answer button to see the correct answer.

เว็บไซต์นี้ มีปัญหาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบ แบบฝึกหัด และปริศนามากมายซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองของคุณ มีแบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมาย จัดหมวดหมู่เป็นง่าย ง่ายถึงปานกลาง ปานกลาง ปานกลางถึงยาก และยาก หลังจากตอบคำถามแล้ว คลิกที่ปุ่ม answer ก็จะพบคำตอบที่ถูกต้อง

AllRefer Reference & Encyclopedia Resource
http://reference.allrefer.com/

Welcome to AllRefer.com, a hub of good reference information containing outstanding database of articles and reference materials. Students, teachers, and researchers can depend on it for information that is authoritative and up-to-date. AllRefer.com has extensive information from trusted sources on over 100,000 articles covered under earth & environment, history, literature & arts, health & medicine, people, philosophy & religion, places, plants & animals, science & technology, social science, law, sports, everyday life, and more.

AllRefer.com เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อการอ้างอิง ซึ่งทั้งนักเรียน นักศึกษาและนักวิจัยสามารถได้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวซึ่งได้รับการยอมรับ และมีการ update อยู่ตลอด มากกว่า 100,000 หัวข้อซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่อง โลกและสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมและศิลปะ สุขภาพและการแพทย์ ผู้คน ปรัชญาและศาสนา สถานที่ พืชและสัตว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ กฎหมาย กีฬา ชีวิตประจำวัน และอื่นๆ

Allwords Dictionary
http://www.allwords.com/

This website has special features that you can specify your search to find words starting with, ending with, containing, or that match the word you type in a search box. The website also provides many links for word lovers.

เว็บไซต์นี้มีลักษณะพิเศษคือ คุณสามารถกำหนดการค้นหาให้เฉพาะเจาะจงได้ว่าจะหาคำที่ขึ้นต้นด้วย, ลงท้ายด้วย, ประกอบด้วย, หรือตรงตามคำที่คุณพิมพ์ในช่องค้นหาคำศัพท์ นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังมี link ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ สำหรับผู้ที่รักคำศัพท์ด้วย

American English to British English
http://www.english-zone.com/vocab/ae-be.html

There are some words that are used differently in American English and British English. This website contains these words in American English and British English alphabetically

คำบางคำใช้แตกต่างกันในภาษา อังกฤษแบบอเมริกันและแบบบริติช เว็บไซต์นี้รวบรวมคำศัพท์เหล่านี้เอาไว้ โดยเทียบให้เห็นเรียงตามลำดับตัวอักษร

AudioBooksForFree
http://www.audiobooksforfree.com/screen_main.asp

This website offers free MP3 downloads of audio books listed by Genres. Click at Free Registration on the last line of the left-side column, you will go to the free registration page to fill in the information.

เว็บ ไซต์ นี้มีไฟล์ mp3 ให้ดาวน์โหลดหนังสือเสียงซึ่งจัดเรียงไว้ตามประเภทของหนังสือ คลิกที่ Free Registration ที่คอลัมน์ซ้ายมือ บรรทัดล่างสุด จะไปที่หน้าซึ่งเขาให้เรากรอกข้อความเพื่อสมัครเป็นสมาชิกฟรี

Bellevue College Writing Lab
http://bellevuecollege.edu/writinglab/Links.html

This website is the Writing Lab of Bellevue College. It contains useful links for writers and English students. These links are categorized in college level resources and ESL resources.

เว็บไซต์นี้เป็นห้อง ฝึกการเขียนของวิทยาลัยเบลเลวู มี link ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเขียนและผู้เรียนภาษาอังกฤษ link เหล่านี้จัดเป็นหมวดแหล่งข้อมูลระดับมหาวิทยาลัยและแหล่งข้อมูลผู้เรียนภาษา อังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

Bibliomania
http://www.bibliomania.com/

Bibliomania.com contains over 800 texts of classic literature, drama, and poetry together with detailed literature study guides. The website is easy to use. You just choose the genre, the author, and then the title you want to read.

เว็บไซต์ Bibliomania.com รวบรวมวรรณกรรมคลาสสิค บทละคร และบทกวีไว้มากกว่า 800 เรื่อง รวมทั้งมีคู่มือการเรียนวรรณกรรมอย่างละเอียดอีกด้วย เว็บไซต์นี้ใช้งานง่าย เพียงแค่คุณเลือกประเภท ชื่อผู้แต่ง และชื่อเรื่อง คุณก็จะได้อ่านเรื่องที่คุณต้องการ

Big Dog’s Grammar
http://www.aliscot.com/bigdog/

This website provides basic English grammar designed for beginning students and as a quick review, with interactive online exercises.

เว็บไซ ต์ นี้มีเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นซึ่งออกแบบให้นักเรียนระดับเริ่ม ต้น และเพื่อการทบทวนอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีแบบฝึกหัดออนไลน์ด้วย

Britannica
http://www.britannica.com/

You can explore the updated online encyclopedia from Encyclopaedia Britannica with hundreds of thousands of articles, biographies, videos, images, and web sites. You may type keyword in search box and click go or browse according to topics.

คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ได้จาก Britannica สารานุกรมออนไลน์ที่อัพเดตอยู่เสมอ ด้วยข้อมูลที่มีอยู่นับล้านในรูปบทความ ประวัติบุคคล วิดีโอ ภาพถ่าย และเว็บไซต์ คุณอาจค้นหาข้อมูลโดยพิมพ์คำค้นลงในช่อง search blog และคลิกปุ่ม go หรือค้นหาข้อมูลตามหัวข้อที่จัดไว้

Broadcast Live
http://www.broadcast-live.com/

With this website, you can watch television broadcasts from around the world. Listen to music, news or sports radio while you surf. Hundreds of radio and TV stations to choose from

ด้วยเว็บไซต์นี้ คุณสามารถชมการออก