หมวดที่ 1 Dictionary


หมวด อังกฤษ- อังกฤษ:1. ฉบับ Learner’s Dictionary

Babylon: http://www.manythings.org/daily/

Cambridge: http://dictionary.cambridge.org/

Collins: http://www.collins.co.uk/wordexchange/ (มุมบนขวา)

Encarta: http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx

Longman: http://pewebdic2.cw.idm.fr/

Longman: http://www.longmanwebdict.com/

Newbury House: http://nhd.heinle.com/activities.aspx

Oxford: http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/lookup?cc=th

WordCentral: http://www.wordcentral.com/index.html

Wordweb: http://www.wordwebonline.com/


2. ฉบับผู้ใหญ่ (ไม่ใช่ประเภท Learner’s Dictionary)

American Heritage: http://education.yahoo.com/reference/dictionary/

http://www.english-dictionary.us/

http://www.hyperdic.net/doc/wordnet.htm

http://www.thefreedictionary.com/

http://www.webster-dictionary.net/

Merriam-Webster: http://www.m-w.com/
หมวด อังกฤษ - ไทย:

http://www.nextproject.net/WebApp/dictionary/ เป็น Dict Lexitrom+Hope+Nontri 3 เล่มรวมอยู่ในเว็บเดียว
หมวด อังกฤษ – ไทย – อังกฤษ:

http://seasrc.th.net/ehelp/base.htm

http://www.prempree.com/dic/index.php

http://www.siamdic.com/search.php

http://www.thai-language.com/dict/
หมวด อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ:

http://lexitron.nectec.or.th/

http://www.cyberdict.com/

http://www.ethaimusic.com/dictionary/index.html

http://www.pixiart.com/dict/
หมวดคำที่มีความหมายเหมือนกัน หร