หมวดที่ 1 Dictionary


หมวด อังกฤษ- อังกฤษ:1. ฉบับ Learner’s Dictionary

Babylon: http://www.manythings.org/daily/

Cambridge: http://dictionary.cambridge.org/

Collins: http://www.collins.co.uk/wordexchange/ (มุมบนขวา)

Encarta: http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx

Longman: http://pewebdic2.cw.idm.fr/

Longman: http://www.longmanwebdict.com/

Newbury House: http://nhd.heinle.com/activities.aspx

Oxford: http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/lookup?cc=th

WordCentral: http://www.wordcentral.com/index.html

Wordweb: http://www.wordwebonline.com/


2. ฉบับผู้ใหญ่ (ไม่ใช่ประเภท Learner’s Dictionary)

American Heritage: http://education.yahoo.com/reference/dictionary/

http://www.english-dictionary.us/

http://www.hyperdic.net/doc/wordnet.htm

http://www.thefreedictionary.com/

http://www.webster-dictionary.net/

Merriam-Webster: http://www.m-w.com/
หมวด อังกฤษ - ไทย:

http://www.nextproject.net/WebApp/dictionary/ เป็น Dict Lexitrom+Hope+Nontri 3 เล่มรวมอยู่ในเว็บเดียว
หมวด อังกฤษ – ไทย – อังกฤษ:

http://seasrc.th.net/ehelp/base.htm

http://www.prempree.com/dic/index.php

http://www.siamdic.com/search.php

http://www.thai-language.com/dict/
หมวด อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ:

http://lexitron.nectec.or.th/

http://www.cyberdict.com/

http://www.ethaimusic.com/dictionary/index.html

http://www.pixiart.com/dict/
หมวดคำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือ thesaurus

http://thesaurus.reference.com/

http://vancouver-webpages.com/wordne

http://www.bartleby.com/62/

http://www.m-w.com/thesaurus.htm
หมวด Phrasal Verb Dictionary:

Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs: http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=P

Meanings and origins of phrases and sayings: http://www.phrases.org.uk/meanings/index.html

Phrases about the human body: http://www.phrases.org.uk/meanings/body.html

Proverbs: http://www.phrases.org.uk/meanings/proverbs.html

http://www.englishpage.com/prepositions/phrasaldictionary.html
หมวด Collocation Dictionary:

http://sara.natcorp.ox.ac.uk/lookup.html

http://www.edict.com.hk/concordance/WWWAssocWords.htm

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html

http://www.natcorp.ox.ac.uk/หมวดดิกชันนารีภาพ

http://english-zone.com/vocab/birds/birdies.html

http://home.earthlink.net/~wflint/GPD/AutomaticPictureDictionary.html

http://iteslj.org/v/ei/

http://simple.wikipedia.org/wiki/Basic_English_picture_wordlist

http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/vocab/index.htm

http://www.bartleby.com/61/indexillus.html

http://www.enchantedlearning.com/DictionaryA.html

http://www.factmonster.com/dictionary.html

http://www.freesearch.co.uk/pictures

http://www.languageguide.org/english/

http://www.manythings.org/vq/

http://www.oulu.net/koulut/pollonkangas/aa/picture_dictionary/aakkoset.htm

http://www.pdictionary.com/

http://www.picsearch.com/

http://www.text-reader.com/picdic/index.shtml

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/chaicharn/

http://www.washjeff.edu/capl/

http://www.wordcentral.com/aol/index.html

http://www.yindii.com/kids/dictionary/index.htmพิมพ์คำอังกฤษ หรือไทยก็ได้ ในช่อง search

http://www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi&q=

http://images.search.yahoo.com/search/images

http://www.altavista.com/image/default
หมวดบริการค้นหาความรู้ในพจนานุกรมต่างๆ ร้อย ๆ เล่ม ไว้ในที่เดียวกัน

http://lookwayup.com/free/dictionary.htm

http://www.dictionarylink.com/

http://www.elckiev.org/dictionary/dictionary_en.php

http://www.onelook.com

http://www.online-dictionary.net/english/index.php

http://www.sultan.org/enc/

http://www.wphat.com/research/dictionary/searchdict.htm

http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#english
หมวด Download โปรแกรมมาใช้ offline

http://lexitron.nectec.or.th/

http://www.wordweb.co.uk/free/ โดยคลิกที่คำว่า “Get the FREE download”หมวดที่ 2 Grammarหมวดเวบต่างประเทศ

http://a4esl.org/

http://ccc.commnet.edu/grammar/index2.htm

http://grammar.englishclub.com/

http://iteslj.org/links/

http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/freeexercises.htm

http://www.1-language.com/

http://www.aliscot.com/bigdog/

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

http://www.better-english.com/exerciselist.html

http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm

http://www.englishforum.com/00/

http://www.grammarstation.com เว็บตรวจแกรมม่าร์ ต้องสมัครสมาชิกก่อน ถึงจะใช้งานได้

http://www.literacynet.org/cnnsf/

http://www.manythings.org

http://www.onestopenglish.com/

http://www.rong-chang.com

http://www.testmagic.com/grammar/index.htm

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
หมวดเวบคนไทยจัดทำขึ้นมา

h